Odstąpienie od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Wydawnictwo Pozytywka Maria Wietecha Lalik
Ul. Obozowa 116/11
30-383 Kraków
kontakt@swiataugusta.pl

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności za zwracaną rzecz, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa zwracane, nie noszące śladów niewłaściwego użytkownia artykuły. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa odstąpienia od umowy. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.